Algemene voorwaarden

Eplucon B.V.

De volgende onderwerpen komen voor in onze algemene voorwaarden:

 • Definities
 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • Aanbiedingen en offertes
 • Advies
 • Aanvaarding
 • Kredietwaardigheid
 • Prijzen
 • Monsters/modellen
 • Betalingen en betalingstermijn
Download hier de algemene voorwaarden


 

 • Gevolgen niet tijdig betalen
 • Recht van reclame
 • Opschortingsrecht
 • Retentierecht
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Levertijd
 • Order procedure
 • Transportkosten
 • Retourkosten


 

 • Garantie
 • Klachten
 • Ingebrekestelling
 • Aansprakelijkheid Eplucon
 • Recht op ontbinding
 • Overmacht
 • Wijziging algemene voorwaarden
 • Overgang van rechten
 • Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter